Verkiezing Oudergeleding MR De Verrekijker

Ell , 7 januari 2019
 
Beste ouders/verzorgers,
 
Enkele weken geleden hebben we aangekondigd dat we op zoek zijn naar een nieuw ouderlid voor de medezeggenschapsraad (MR). Twee ouders hebben zich aangemeld als kandidaat, zodat een verkiezing moet uitwijzen wie zitting krijgt in de MR. De kandidaten zijn:
  • Maurice Stals
  • Roel van de Ouderaa
De stemprocedure is als volgt:     
  • De stembiljetten worden uitgezet via Ouderportaal
  • Per gezin  wordt 1 stembiljet toegekend
  • U kunt stemmen tot en met 16 januari 12:00 uur
We hopen op uw stem te mogen rekenen
 
Namens de MR bs De Verrekijker,
Bianca Otten
 
Kandidaat 1: Maurice Stals
Graag wil ik me even voorstellen;
Ik ben Maurice Stals (40 jaar) en getrouwd met Wilma. We zijn de trotse ouders van Lieve (9 jaar), Jesse (6 jaar) en Meike (3 jaar). We wonen aan de rand van het mooie Ell waar we met ons bedrijf Kwekerij Stals bloeiende eenjarige tuinplanten en hortensia's kweken.
 
Ik vind het heel belangrijk om betrokken te zijn bij de school en ervoor te zorgen dat het voor alle kinderen een prettige school is. Ik zit nu ruim 2 jaar in de OR van deze school.
Een onderdeel hiervan is het organiseren en meehelpen met jaarlijks terugkomende activiteiten (o.a. Sinterklaas, Kerst, Carnaval) welke meestal overdag plaatsvinden. Ik ben overdag druk bezig met het runnen van ons mooie bedrijf, waardoor de vacature van de MR mij beter past. Ik ben wel kritisch en probeer zaken vanuit diverse perspectieven te bekijken.
 
Creativiteit, sociaal, betrokkenheid en tijd voor te spelen vind ik heel belangrijk om als basis te gebruiken. Daarbij denk ik dat het goed is om als school samen met de verenigingen in het dorp zaken positief te bekijken. Op deze manier houd je niet alleen de school, maar ook het dorp veel leefbaarder. Graag wil ik "als winnaar van de ondernemersprijs van gemeente Leudal 2018" mij hiervoor in gaan zetten.
 
Kandidaat 2: Roel van der Ouderaa
Ik ben Roel van der Ouderaa, de papa van Floortje, Daan en Evi en getrouwd met Wendy. In het dagelijks leven ben ik ICT-er. 

Ik heb me kandidaat gesteld voor de MR omdat ik graag een actieve bijdrage wil leveren bij het reilen en zeilen van deze school. Ik verwacht een positieve invloed te kunnen hebben op de te nemen
beslissingen en de te geven adviezen over allerhande onderwerpen die aan de MR worden voorgelegd en hiermee de kwaliteit van de Verrekijker te kunnen behouden of te verbeteren.
Met als doel de fijne school te creëren waar het beste uit ieder kind wordt gehaald.
 
Dank voor uw medewerking!

Namens de MR De Verrekijker,
Bianca Otten
 
* Verplichte velden