Leden

Voor een goed functionerende school is overleg nodig tussen ouders, leerkrachten en directie. Wat in het bedrijfsleven de ondernemingsraad is, is op school de MR.

In de MR 2019-2020 hebben plaats:
mevrouw Monique Rademakers (ouder)
dhr Maurice Stals (ouder)
dhr Roy Hendricks (personeelslid)
mevrouw Bianca Otten (voorzitter-personeelslid)
 
De heer Ivo Thijssen is als directeur adviserend lid.