Leden

Voor een goed functionerende school is overleg nodig tussen ouders, leerkrachten en directie. Wat in het bedrijfsleven de ondernemingsraad is, is op school de MR.

In de MR 2017-2018 hebben plaats:
mevrouw Monique Rademakers (ouder)
mevrouw Ineke Vossen (ouder)
mevrouw Emilie van Buggenum (personeelslid)
mevrouw Bianca Otten (personeelslid)
 
De heer Ron Aspers is als directeur adviserend lid.