Leerlingenraad

Aan het begin van het schooljaar wordt de leerlingenraad geïnstalleerd. Bij de installatievergadering draagt de leerlingenraad van het voorafgaande schooljaar het 'stokje' over aan de nieuwe leerlingenraad.

In september-oktober worden in de groepen 5 t/m 8 verkiezingen georganiseerd. Uiteindelijk kiezen de leerlingen 8 afgevaardigden voor de leerlingenraad van de Verrekijker.

De leerlingenraad vergadert iedere eerste vrijdag van de maand o.l.v. Ron Aspers, onze directeur. Allerlei vragen en ideeën die kinderen van de school bij de leerlingenraad hebben aangekaart, worden dan besproken. Ook kan de leerlingenraad zelf met initiatieven komen om te bespreken met de directeur.

De kinderen leveren op deze manier een waardevolle bijdrage aan verbeteringen binnen de school. De betrokkenheid van de kinderen bij de school wordt hiermee vergroot.