Doel en taakvelden van de OR

Het doel van de OR is om de belangen tussen school en ouders te behartigen, samenwerking te stimuleren en de bloei van de school te bevorderen d.m.v. onderstaande taakvelden:

Organiseren/ondersteunen van activiteiten: De OR organiseert mee, assisteert en verleent hand- en spandiensten rondom activiteiten die door de school voor de kinderen worden georganiseerd. Zo organiseren wij, samen met het team, de sinterklaasviering, kerstviering, carnaval, paasactiviteit, sportdag, schoolreisje en de laatste schooldag. Verder helpen we bij het versieren van de school bij thema's zoals Kerst en Sinterklaas en ondersteunen we bij het uitdelen van drank en traktaties aan zowel de kinderen als de ouders.

Informatievoorziening: De OR organiseert voorlichting / thema-avonden, informeert ouders relevante informatie via het ouderportaal. Aan het begin van elk schooljaar geeft de ouderraad tijdens de jaarvergadering een presentatie om de ouders op de hoogte te brengen van de activiteiten voor het komende schooljaar en een terugblik op de activiteiten van het afgelopen jaar.
U kunt kijken bij welke activiteiten u zin en tijd heeft om mee te helpen.

Invloed uitoefenen op het tot stand komen van beleidsbesluiten van het bestuur: De OR vertegenwoordigt de ouders, signaleert en bespreekt knelpunten binnen de OR. Als ouderraad geven we gevraagd en ongevraagd advies aan de medezeggenschapsraad (MR)/team. De MR  is de "onderhandelaar" van de ouders in het tot stand komen van beleidsbesluiten.