Ouderraadsvergaderingen

Aan het begin van elk schooljaar geeft de ouderraad tijdens de jaarvergadering een presentatie om de ouders op de hoogte te brengen van de activiteiten voor het komende schooljaar en een terugblik op de activiteiten van het afgelopen jaar.

De ouderraad vergadert gemiddeld 6 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. Bij deze vergaderingen is één teamlid aanwezig.

De Vergaderingen vinden plaats om 19.30 uur in de docentenkamer van de school.
De vergaderdata zijn terug te vinden in de agenda op de schoolwebsite en op het ouderportaal.