Ouderbijdrage

De OR vraagt aan de ouders een financiële bijdrage voor het uitvoeren van diverse activiteiten.
Deze bijdrage is niet verplicht, maar wel wenselijk.
Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders een verzoek tot betaling van de bijdrage.
Vrijwel ieder gezin doet mee. Dit wordt bijzonder gewaardeerd.
De ouderbijdrage wordt elk jaar in de algemene ledenvergadering vastgesteld (september-oktober).
Voor het schooljaar 2020-2021 bedraagt deze €22,50 per leerling.
Leerlingen die instromen vanaf februari 2021 betalen de helft, zijnde €11,25.


Meer informatie over de vrijwillige jaarlijkse ouderbijdrage vindt u hier.
Voor de machtiging tot automatische incasso van de bijdrage kunt u hier klikken.

In het jaarverslag legt de ouderraad verantwoording aan de ouders af over het gevoerde beleid en de financiën. Dit jaarverslag wordt gepresenteerd in de algemene ledenvergadering.