Ouderbijdrage

Om activiteiten, die buiten het gewone onderwijsbudget vallen, te kunnen bekostigen, wordt aan alle ouders op basis van vrijwilligheid rond de maand december van het schooljaar een bijdrage gevraagd.
De ouderbijdrage is € 20 per kind. Voor kinderen die instromen vanaf  februari t/m april is de ouderbijdrage € 10,00.

Meer informatie over de vrijwillige jaarlijkse ouderbijdrage vindt u hier.
Voor de machtiging tot automatische incasso van de bijdrage kunt u hier klikken.

In het jaarverslag legt de ouderraad verantwoording aan de ouders af over het gevoerde beleid en de financiën. Aan het begin van ieder schooljaar wordt een jaarvergadering belegd, waarin het jaarverslag gepresenteerd wordt.