Ouderbijdrage

De OR vraagt aan de ouders een financiële bijdrage voor het uitvoeren van diverse activiteiten.
Deze bijdrage is niet verplicht, maar wel wenselijk.
Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders een verzoek tot betaling van de bijdrage.
Vrijwel ieder gezin doet mee. Dit wordt bijzonder gewaardeerd.

Voor het schooljaar 2021-2022 bedraagt deze €22,50 per leerling.
Leerlingen die instromen vanaf februari 2022 betalen €12,50.

Meer informatie over de vrijwillige jaarlijkse ouderbijdrage vindt u hier.
Voor de machtiging tot automatische incasso van de bijdrage kunt u hier klikken.