Bestuur en leden van de OR

De Ouderraad (OR) vormt het bestuur van de oudervereniging.
Als ouder ben je automatisch lid van deze oudervereniging, omdat je kind op school zit.

Zitting in de OR
Zowel ouderraadsleden als bestuursleden worden gekozen voor een periode van 4 jaar. Na die 4 jaar zijn ze nog éénmaal herkiesbaar.
Ouders kunnen te allen tijde aangeven zitting te willen nemen in de ouderraad. Het maximale aantal ouders in de ouderraad mag niet hoger zijn dan 9 personen. Indien alle 9 plekken bezet zijn, wordt u benaderd ten tijde van vacatures. Bij meerdere kandidaten bestaat de kans dat er gekozen moet worden, dit gebeurd door de zittende leden van de ouderraad.
 
Contactpersonen
Voor eventuele vragen kunt u altijd terecht bij een van de leden van de ouderraad of via het mailadres OR@vkijker.nl

De OR bestaat uit:
Christianne van Roij  - Voorzitter (06-22800772)
Wildred van den Boom-Bossers - Penningmeester (0495-651702/06-18283564)
Ilse Coolen
Marjon Gerris
Nicole van Grimbergen
Maaike van Herpen
Frederika Hoeben
Odile Klompen
Karin Orbon
Helga Peeters
Lia Schouten
Anke Steuten

Ouderbijdrage
De OR vraagt aan de ouders een financiële bijdrage voor het uitvoeren van diverse activiteiten.
Deze bijdrage is niet verplicht, maar wel wenselijk.
Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders een verzoek tot betaling van de bijdrage.
Vrijwel ieder gezin doet mee. Dit wordt bijzonder gewaardeerd.
De ouderbijdrage wordt elk jaar in de algemene ledenvergadering vastgesteld (september-oktober).
Voor het schooljaar 2020-2021 bedraagt deze €22,50 per leerling.
Leerlingen die instromen vanaf februari 2021 betalen de helft, zijnde €11,25.