Bestuur en leden van de OR

De Ouderraad (OR) vormt het bestuur van de oudervereniging.
Als ouder ben je automatisch lid van deze oudervereniging, omdat je kind op school zit.

Zitting in de OR
Zowel ouderraadsleden als bestuursleden worden gekozen voor een periode van 4 jaar. Na die 4 jaar zijn ze nog éénmaal herkiesbaar.
Ouders kunnen te allen tijde aangeven zitting te willen nemen in de ouderraad. Het maximale aantal ouders in de ouderraad mag niet hoger zijn dan 9 personen. Indien alle 9 plekken bezet zijn, wordt u benaderd ten tijde van vacatures. Bij meerdere kandidaten bestaat de kans dat er gekozen moet worden, dit gebeurd door de zittende leden van de ouderraad.
 
Contactpersonen
Voor eventuele vragen kunt u altijd terecht bij een van de leden van de ouderraad of via het mailadres OR@vkijker.nl

Dagelijks bestuur schooljaar 2017 - 2018
Voorzitter: Christianne van Roij   06-22800772
Secretariaat: Wendy van der Ouderaa   0495-785162/06-41033718
Penningmeester: Wildred Bossers   0495-651702/06-18283564
                                                          
Leden
Nicole van Grimbergen
Karin Orbon
Esther Steijvers
Cindy Walther
 
Ondersteunende leden
Anke Steuten
Maurice Stals
Frederika Hoeben

Schema van aftreden

 
   Lid   Periode 1   Periode 2   Aftredend 
 1   Christianne van Roij  2014-2018   2018-2022  2022
 2   Wildred Bossers  2014-2018  2018-2022 2022
 3  Wendy van der Ouderaa   2012-2016   2016-2020 2020
 4  Nicole van Grimbergen  2013-2017  2017-2021 2021
 5  Esther Steijvers  2016-2020  2020-2024 2024
 6  Cindy Walther  2016-2020  2020-2024 2024
 7  Karin Orbon  2017-2021  2021-2025 2025