Jantje Beton

Jantje Beton is het enige goede doel in Nederland dat bezig is met het verbeteren van de speelomgeving van alle kinderen (art. 31 Kinderrechtenverdrag).
Waar mogelijk betrekt Jantje Beton de kinderen actief bij de ontwikkeling en realisatie van onze speelprojecten (art. 12 Kinderrechtenverdrag).
Kinderen uit achterstandswijken of kinderen die in andere kwetsbare situaties verkeren hebben een extra steuntje in de rug nodig.
Voor al deze kinderen zet Jantje Beton zich in voor meer speelruimte, zowel met speelplaatsen als ruimte in agenda's. 

De ouderraad van De Verrekijker zet zich actief in voor dit goede doel, door het organiseren van een loterij.
De actie vindt plaats in het begin van het schooljaar (september).

Wilt u meer informatie over Jantje Beton, hoe het ontstaan is of wat men al bereikt heeft, klik dan hier.
Ook de uitslag van de loterij vindt u terug op de website van Jantje Beton.